Bí quyết chọn gà chọi đá hay, xem chân vảy gà chọi siêu chuẩn Bí quyết chọn gà chọi đá hay, xem chân vảy gà chọi siêu chuẩn
Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Dược

Bí quyết chọn gà chọi

Cách chọn gà chọi hay qua bắt bóng

Ngoài những cách chọn gà chọi hay qua đầu, mắt, cổ, tướng đi, dáng đứng,…thì cách bắt bóng bề ngoài của một gà đá cũng rất hữu ích.   Sơ nét...

Bí quyết chọn gà chọi qua tướng đi

Sử dụng cách chọn gà chọi qua tướng đi  là điều cần thiết để  tìm ra một chiến kê giỏi, đánh giá được gà đá hay hoặc không hay. Cách chọn gà ch...