Bí quyết chọn gà chọi đá hay, xem chân vảy gà chọi siêu chuẩn Bí quyết chọn gà chọi đá hay, xem chân vảy gà chọi siêu chuẩn
Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Dược

Bí quyết chọn gà chọi

Cách chọn gà chọi hay qua bắt bóng

Ngoài những cách chọn gà chọi hay qua đầu, mắt, cổ, tướng đi, dáng đứng,…thì cách bắt bóng bề ngoài của một gà đá cũng rất hữu ích.   Sơ nét...