Kiến thức chọi gà - Page 3 of 3 - Gà chọi Kiến thức chọi gà - Page 3 of 3 - Gà chọi
Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Dược

Kiến thức chọi gà

Gà chọi có những thế đá nào?

Người xưa có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” do đó nhận biết được những thế đá giúp sư kê biết được điểm mạnh yếu của gà chọi mình. ...

Thông tin kiến thức chọi gà về gà chân chì

Gà chân chì được gọi là khổng tước đây là giống gà được mọi người cho là giống qúy tộc và gà chân chì được thiên nhiên ban tặng cho số làm tướng. ...