Mua bán gá đá, gà chọi tốt nhất miền Bắc gachoi.net.vn Mua bán gá đá, gà chọi tốt nhất miền Bắc gachoi.net.vn
Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Dược

Mua bán gà chọi

Cần bán em gà chọi tơ đơn giản ở Bắc Giang

Cần bán em gà chọi tơ đơn giản chăn mé 2 mang chân đốt mé ngọt, dọc chỉ điểm đốc cần, điềm đạm như chân đánh hai đầu cựa hiệu quả. Có em gà tơ nhữn...

Bán em gà chọi 3 chân hiếm

Có em gà chọi 3 chân hiếm muốn bán cho bác nào muốn mua gà độc chiến hoặc sưu tập. Mình có em gà chọi 3 chân muốn bán cho bác nào sưu tập hoặc đào tạ...

Cần bán chiến kế ở Đông Anh – Hà Nội

Cần bán chiến kế ở Đông Anh  - Hà Nội, gà lỳ, chân nặng đòn to. Do đi làm suốt không có điều kiện chăm em nó như trước nên muốn cho em nó đi theo chủ...