Mua bán gá đá, gà chọi tốt nhất miền Bắc gachoi.net.vn Mua bán gá đá, gà chọi tốt nhất miền Bắc gachoi.net.vn
Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Dược

Mua bán gà chọi

Chia tay hai em gà chuối vàng và điều vàng

Gà nhà đỗ, mới lên em chuối vàng chân xanh 1k50 và điều vàng 1 kí yếu. Gà cự mạnh, nết dữ, bổn cực lì, đá chân nào có cựa chân đó, đã kiểm chứng những...