Related Posts

This Post Has 19 Comments

  1. Thằng nào tướng cũng như trâu nước mà sống tối ngày đợi chợ tiền ngta cho . của cho là của nợ

  2. Em muc den voi kenh voi tdh la r.at dung qua kenh thg tam be xam di nhin boi ong phuc duoc toan khoe cua cho ai mot ty la khoe moi nguoi biet giau kieu do duoc cho ma khg ai biet moi good ok

  3. kênh thu nhập ít nhưng có phát cho anh em là tốt rồi , ai như thằng tâm bê gần đạt nút bạc mà có thấy nó phát cho ai đồng nào đâu . Nó chỉ đơi mtq thấy tội nghiệp giúp đở cho anh em , mà thông qua nó đôi khi còn bị nó chặn , bởi vậy sinh nhật vợ , nó tặng vợ nó nguyên chiếc xe hơi đó không thấy sao .

  4. Ah muc wa keh ah toan la hay do .nhin gia dih ah toan hien lah .dau ra do .ben keh ah tam .ko ro rag tien cua ai dua nguoi do giu .giau con tham lam cua nguoi ngheo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *