🔴BẢN TIN MỚI NHẤT NGÀY 7/9: Nguyễn Xuân Phúc Giúp Tướng Thông QK1 Bỏ Trốn Bị Bắt Tại Trận

🔴BẢN TIN MỚI NHẤT : Nguyễn Xuân Phúc Giúp Tướng Thông QK1 Bỏ Trốn Bị Bắt Tại Trận Thưa quý vị và các bạn, các thông tin…

Read more

⛔Tin Vui :NGUYỄN X CÔNG sỢ Tội~Khai Toẹt NG.XUÂN PHÚC Kẻ Đứng Sau~Lật Tẩy 600 Chân Rết T-Báo Qk1

⛔ Thưa quý vị và các bạn, các thông tin được chúng tôi tổng hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn báo khác nhau, có báo trong…

Read more

⛔TRƯA NAY: CT*Nguyễn Xuân Phúc Cùng Tướng Giang Bất Ngờ ĐỒNG LOẠT~KÝ LỆNH~BẮT NÓNG Nguyễn Tấn Dũng

⛔TRƯA NAY: CT*Nguyễn Xuân Phúc Cùng Tướng Giang Bất Ngờ ĐỒNG LOẠT~KÝ LỆNH~BẮT NÓNG Nguyễn Tấn Dũng Thưa quý vị và các bạn, các thông tin được…

Read more

💥Vụ án Trần Đức Đô: Chấn Động Bộ Quốc Phòng-Quân khu 2 Sử Dụng Trực Thăng Kéo Gỗ Về Nhà Tướng Tá

🔴Vụ án Trần Đức Đô: Chấn Động Bộ Quốc Phòng-Quân khu 2 Sử Dụng Trực Thăng Kéo Gỗ Về Nhà Tướng Tá Thưa quý vị và các…

Read more

⛔Vụ án Trần Đức Đô 22/8:TIN VUI CẢ NƯỚC~Xe Bọc Thép XuấtQuân Bảo Vệ Tòa Án Binh~Xử 200Tướng Tá ở QK1

⛔ Thưa quý vị và các bạn, các thông tin được chúng tôi tổng hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn báo khác nhau, có báo trong…

Read more

⛔SÁNG NAY: Tướng P.V.GIANG Đưa 1100 Quân BẮT GỌN Cả Nhà Nguyễn Tấn Dũng Tại SB Khi ĐịnhTRỐN SANG TQ

⛔ Thưa quý vị và các bạn, các thông tin được chúng tôi tổng hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn báo khác nhau, có báo trong…

Read more

⛔CON RỂ NGUYỄN. X. PHÚC BỎ CỦA TRỐN CHẠY SANG MỸ KHI NGHE TIN BỐ VỢ BỊ BẮT SÁNG NAY~ĐẠI HỌA ĐÃ ĐẾN

Thưa quý vị và các bạn, các thông tin được chúng tôi tổng hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn báo khác nhau, có báo trong và…

Read more

⛔RẠNG SÁNG 22/8: Vụ án TRần Đức Đô~Đầu Xỏ NG.X.PHÚC Đã Đầu-Thú~BQP Bắt Giam Toàn Bộ Nhà NGUYỄNXUÂN

⛔ Thưa quý vị và các bạn, các thông tin được chúng tôi tổng hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn báo khác nhau, có báo trong…

Read more

⛔NÓNG NHẤT 22/8: Vụ Án TRẦN ĐỨC ĐÔ: Đầu Xõ NGUYỄN X PHÚC"ĐẦU THÚ"~Nhiều TướngTá QK1Chỉ Điểm Bắt NÓNG

⛔ Thưa quý vị và các bạn, các thông tin được chúng tôi tổng hợp có chọn lọc từ nhiều nguồn báo khác nhau, có báo trong…

Read more

💥Vụ án Trần Đức Đô: C.T Nguyễn Xuân Phúc Đã Bị Bắt vì Tướng Tá Quân khu 1 Thành Lập Nước Nam Việt

🔴Vụ án Trần Đức Đô: C.T Nguyễn Xuân Phúc Đã Bị Bắt vì Tướng Tá Quân khu 1 Thành Lập Nước Nam Việt Thưa quý vị và…

Read more