thuần hóa gà rừng ,thúc ăn không thể thiếu / raising and taming wild chickens/NKNN

🎞Kênh YouTube chia sẽ trải nghiệm chăn nuôi , Trồng trọt cuộc sống nơi vùng quê 👍Kết nối mọi người chia sẽ học hỏi kinh nghiệm giúp…

Read more

cách thuần hóa gà rừng mới bẩy về/ nuôi gà rừng cho ăn gì /NKNN

🎞Kênh YouTube chia sẽ trải nghiệm chăn nuôi , Trồng trọt cuộc sống nơi vùng quê 👍Kết nối mọi người chia sẽ học hỏi kinh nghiệm giúp…

Read more

nuôi chim bồ câu pháp . chuồng nuôi , lồng nuôi làm thế nào cho hợp lý/NKNN

🎞Kênh YouTube chia sẽ trải nghiệm chăn nuôi , Trồng trọt cuộc sống nơi vùng quê 👍Kết nối mọi người chia sẽ học hỏi kinh nghiệm giúp…

Read more

LỒNG GHÉP CÔNG NGHIỆP . LỒNG GÀ CHỌI / NKNN

🎞Kênh YouTube chia sẽ trải nghiệm chăn nuôi , Trồng trọt cuộc sống nơi vùng quê 👍Kết nối mọi người chia sẽ học hỏi kinh nghiệm giúp…

Read more