Phạm Anh Dũng – Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống

Đêm Đông Lạnh Trời Mưa Xuống nhạc và lời Phạm Anh Dũng Thiên Phượng hát, Duy Cường hòa âm. Lời Nhạc: Đêm đông lạnh bên đường vắng…

Read more