Gần 300 vận động viên tham gia thi đấu môn Cờ Vua

Môn Cờ vua tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kiên Giang lần thứ XVIII năm học 2020-2021 https://gachoi.net.vn/

Read more