#Bảntinsố200 Danh thủ Xám ATM – Bắc Ninh của anh Hoài Nam cũng sắp hoàn thiện l…

#Bảntinsố200

Danh thủ Xám ATM – Bắc Ninh của anh Hoài Nam cũng sắp hoàn thiện lông rồi, dự là khoảng hơn tháng nữa sẽ được vần lại.
+ Hiện tại em nó đã bước sang vụ lông 3.5, một mùa lông đã ” khá già ” đối với một con gà chọi mà hơn hết em nó đã bước qua mười mấy trận và đã từng hạ những con danh tiếng.
+ Sự trở lại của em nó sẽ làm cho nền Showbiz gà thêm phần sôi động với những lần gọi bao xxx.
+ Hiện nay còn danh thủ ở Bắc nào anh em biết comment mn cùng hóng nhá. Hi


Source

Viết một bình luận