Related Posts

This Post Has 6 Comments

  1. Gà có bầu diều bên trái thường nó có hay ko chú. Nó thường đá cái ji chú…
    Thanks chú nhiều

  2. Chú ơi….Gà 1 chân có 2 vẩy lạc ma hàm cốc đóng ngay cựa chơi có oke ko chú….đóng chân trái chú nghe..mong chú giải thích

  3. Anh cho hỏi , bẩy gà của mình có 1 con sao gà mẹ cứ mổ suốt các con gà cùng đàn cũng rượt đuổi mãi, sau khoảng 10 ngày thì nó đi riêng 1 mình, nay được hơn tháng; cho mình hỏi con gà mồ côi này có phải di dạng không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *