#Bảntinsố204 Hiện tại không biết còn bao nhiêu anh em nhớ đến một…

#Bảntinsố204 Hiện tại không biết còn bao nhiêu anh em nhớ đến một huyền thoại này trong Gia Lai. Nói về em này thì chắc không ai không biết em nó khi năm vừa rồi em nó làm nên một cơn địa chấn khiến các dân chơi phải để ý về đòn đốc cổ ma … Xem thêm