#Bảntinsố202…

#Bảntinsố202 Có một anh em ở Thường tín – Hà Nội nhắn tin cho mình, nói muốn được giao lưu với anh em trận gà cho vui vẻ. + Thông tin gà như sau : Trạng cân chuẩn 28, gà cựa vai thấp. Bao đá được 2x còn lại thì anh em chơi theo khả … Xem thêm