Bài viết mới nhất

Cần bán chiến kế ở Đông Anh – Hà Nội

Cần bán chiến kế ở Đông Anh  – Hà Nội, gà lỳ, chân nặng đòn to. Do đi làm suốt không có điều kiện chăm em nó như trước nên muốn cho em nó đi theo chủ mới. Gà 12 tháng, chân nặng đòn to, vảy tam thiên địa phủ. …

Read More »