Bài viết mới nhất

Xem vảy gà chọi đẹp như thế nào?

Ngoài phần chọn về ngoại hình gà nói chung, sư kê nuôi gà chọi cần phải biết xem vảy gà chọi đẹp vì nó ảnh hường nhiều đến đòn đá của một chú gà chiến. Vài nét về thuật ngữ của phần chân gà chọi Chân gà là bộ phân quyết định …

Read More »