Bài viết mới nhất

Thông tin kiến thức chọi gà về gà chân chì

Gà chân chì được gọi là khổng tước đây là giống gà được mọi người cho là giống qúy tộc và gà chân chì được thiên nhiên ban tặng cho số làm tướng.   Gà chân chì khi đánh gà và chọi gà luôn ở thế cao hơn vì chúng được …

Read More »