Related Posts

This Post Has 11 Comments

  1. cuói cùng 2 con gà tài đều chết
    tiếc cho con gà nam nếu đc thi đấu ở đất nam thì chắc ô taxi bỏ chạy chứ không phải nó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *