Related Posts

This Post Has 14 Comments

  1. De nha minh giong bach thao,bo…gong to con ,khoe,sinh tu 2 den 3 con,sinh ra bao nhieu nguoi ta mua de giong het,…ban gua khong cao

  2. Ban đầu thì nói bán dê giá bình dân giá rẻ cho những người kho khắng cho người khó khăng mua về làm giống lên hỏi mua thì nói bán rẻ ko có lời ,đúng miệng lưởi thật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *