Related Posts

This Post Has 2 Comments

  1. Ui trời trước mình bẫy đk 1 con 1kg400 luôn mào như gà ta.mang về họ bảo gà ta mà bẫy tận rừng k hề có người ở gần quanh day luôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *