Chế độ và khẩu phẩn ăn để có được 1 chú gà chọi đạt chuẩn thần kê

Khẩu phần ăn của gà chọi

Như các bạn đã biết đấy. Để con người chúng ta cao lớn khỏe mạnh thì cần phải ăn uống đầy đủ hợp lí. Và cả động vật cũng vậy,cũng cần ăn uống hợp lí,nhiều chất dinh dưỡng để động vật nuôi của mình có thể khỏe mạnh. Vậy đối với gà thì sao Để có được … Xem thêm